др Дејан Петровић

Доцент

Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: уторак, 10-12 часова
Основне академске студије: одводњавање рудника, котирана пројекција, технологија подземне експлоатације, методе откопавања, пројектовање рудника, стручна пракса
Мастер академске студије: моделовање и оптимизација процеса

dpetrovic@tfbor.bg.ac.rs
Референце

Дејан Петровић, дипл. инж. рударства рођен је 29.07.1980. године у Бору.

Дипломирао је на Техничком факултету у Бору, на смеру за експлоатацију лежишта минералних сировина са просечном оценом 8,11. Дипломски рад под називом: „Предлог начина откопавања централног дела рудног тела „P2A“ у јами Бор“ одбранио је 16.12.2005. године са оценом десет.
Стручни испит са темом „Допунски рударски пројекат отварања и експлоатације откопног поља IV блок у јами Равна Река РМУ Рембас – Ресавица“ положио је 17. 11. 2009. г. у Савезу инжењера и техничара Србије у Београду (Уверење бр. 5262/R издато 25.11.2009).

Докторску дисертацију под називом: „РАЗВОЈ АЛГОРИТМА ПРОЦЕНЕ ЕФЕКАТА РИЗИКА РАДА РУДАРСКИХ МАШИНА НА БАЗИ ФАЗИ АЛГЕБРЕ“ Дејан Петровић, дипл. инж. рударства. одбранио је на Универзитету у Београду – Рударско – геолошки факултет 30.12.2014. године.

Од 30.05.2006. године радио је у „ЈП ПЕУ“ у Руднику Мрког Угља „РЕМБАС“ у Техничком сектору на радном месту инжењера у производњи до 03.09.2007. године.

Од 19.06.2008. године радио је у „ЈП ПЕУ“ у Руднику Мрког Угља „Боговина“ на радном месту асистента управника и управника Јаме до 22.10.2008. године.

Од 23.10.2008 ангажован је на Техничком факултету у Бору, као универзитетски сарадник у звању асистента на Катедри за подземну експлоатацију, 06.04.2015. добија звање доцента за ужу научну област Рударство и геологија, рударска група предмета.