Контакт

Путем поште:

Технички факултет у Бору
Рударски одсек
ЕЛМС
Војске Југославије 12
19210 Бор
Р Србија

Путем телефона:

(030) 424 555 локал 132

Факсом:

(030) 421 078

Електронском поштом:

elms@tfbor.bg.ac.rs