др Витомир Милић

Редовни професор

Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: четвртак, 10-12 часова
Основне академске студије: технологија подземне експлоатације, методе откопавања, пројектовање рудника, вентилација рудника, стручна пракса
Мастер академске студије: израда специјалних подземних објеката
Докторске академске студије: нетрадиционалне технологије подземне експлоатације

vmilic@tfbor.bg.ac.rs