Упис на основне, мастер и докторске академске студије

Основне академске студије
Све информације о актуелним конкурсима, као и остале релевантне информације везане за упис на основне академске студије доступне су у оквиру специјализованог сајта Техничког факултета у Бору посвећеном упису на основне академске студије на адреси:

https://upis.tfbor.bg.ac.rs

Мастер академске студије

Све информације о актуелним конкурсима, као и остале релевантне информације везане за упис на мастер академске студије доступне су у оквиру специјализованог сајта Техничког факултета у Бору посвећеном упису на мастер академске студије на адреси:

https://master.tfbor.bg.ac.rs

Докторске академске студије

Све информације о актуелним конкурсима, као и остале релевантне информације везане за упис на докторске академске студије доступне су у оквиру специјализованог сајта Техничког факултета у Бору посвећеном упису на докторске академске студије на адреси:

https://doktorske.tfbor.bg.ac.rs