др Радоје Пантовић

Редовни професор

Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: четвртак, 12-14 часова
Основне академске студије: технологија бушења и минирања, механика стена и тла
Мастер академске студије: моделовање и потимизација процеса
Докторске академске студије: нумеричке методе у геомеханици

pan@tfbor.bg.ac.rs