Павле Стојковић, мастер инжењер рударства

Сарадник у настави

Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: понедељак, 10-12 часова
Основне академске студије: машине и уређаји, одводњавање рудника, геодезија, рударска мерења, померање поткопаног терена и заштита објеката, геоинформационе технологије, стручна пракса

pstojkovic@tfbor.bg.ac.rs
Референце

Павле Стојковић, мастер инжењер рударства, рођен је 10.07.1993. године у Бору где је завршио основну (2008) и средњу „Економско-трговинску школу“, смер: финансијски администратор (2012).

Студијски програм, рударско инжењерство, смер за експлоатацију лежишта минералних сировина на Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду уписао је 2012. године. Дипломирао је 2016. године са просечном оценом 9,74. Завршни рад под називом: „Развој алгоритма за димензионисање објеката и опреме за одводњавање површинских копова“, одбранио је са оценом 10.

Крајем децембра 2016. године почео је да ради на Техничком факултету у Бору у звању сарадника у настави за ужу научну област Рударство и геологија – рударска група предмета, са пуним радним временом. Ангажован је на предметима Геодезија, Рударска мерења, Машине и уређаји, Померање поткопаног терена и заштита објеката, Геоинформационе технологије и Одводњавање рудника, где је високо оцењен од стране студената (4,70) (https://www.tfbor.bg.ac.rs/samoevaluacija/evalua_nastavnika.php).

У току рада на Факултету, ангажован је на извођењу вежби и стручне праксе из предмета: машине и уређаји, одводњавање рудника, геодезија, рударска мерења, померање поткопаног терена и заштита објеката, геоинформационе технологије.

Мастер академске студије уписао је 2016. године на Универзитету у Београду – Техничком факултету Бору на студијском програму Рударско инжењерство, смер експлоатација лежишта минералних сировина. Мастер рад под називом: „Дефинисање оптималног захвата површинског копа“, одбранио је 2018. године са оценом 10. Тиме је завршио мастер академске студије са просечном оценом 10.