Особље

Катедра за површинску ЕЛМС

Редовни професори:

др Радоје Пантовић
др Ненад Вушовић

Ванредни професори:

др Миодраг Жикић

Доценти:

др Миодраг Бањешевић
др Саша Стојадиновић

Сарадници у настави:

Павле Стојковић

Катедра за подземну ЕЛМС

Редовни професори:

др Витомир Милић

Ванредни професори:

др Мира Цоцић

Доценти:

др Дејан Петровић
др Душко Ђукановић

Асистенти:

Јелена Иваз
Младен Радовановић

Лаборанти:

Миомир Воза