Научно-истраживачки рад

Поред наставе чланови смера за ЕЛМС баве се и научно истраживачким радом о чему сведочи велики број радова објављених у међународним и националним часописима и саопштених на међународним и националним скуповима.

Листа радова за период од последњих 10 година.

Истраживачи са смера за ЕЛМС активно су ангажовани су и на истраживачким пројектима Министарства образовања и науке Републике Србије као и на међународним пројектима. 

Листа истраживачких пројеката на којима су учествовали истраживачи са смера за ЕЛМС.

Чланови Рударског одсека активно учествују и у организацији међународних и националних научних скупова, а посебно смо поносни на конференције које организује Технички факултет у Бору:

  • Meђународне Октобарске конференције (International October Conference – IOC),
  • Еколошке истине (Ecological Truth – Eco-Ist)

Поред наставника и студенти рударства своје прве кораке у науци праве и студенти кроз међународну студентску конференцију у организацији Техничког факултета у Бору

  • International students conference on technical sciences ISC