др Ненад Вушовић

Редовни професор

Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: уторак, 11-13 часова
Основне академске студије: геодезија, рударска мерења, геоинформатика, геоинформационе технологије, геоинформациони системи – ГИС, померање поткопаног терена и заштита објеката
Мастер академске студије: геоинформатика и геобазе података
Докторске академске студије: пројектовање геоинформационих система

nvusovic@tfbor.bg.ac.rs