Младен Радовановић, мастер инжењер рударства

Асистент

Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: четвртак, 10-12 часова
Основне академске студије: технологија подземне експлоатације, методе откопавања, пројектовање рудника, транспорт, стручна пракса

mlradovanovic@tfbor.bg.ac.rs

Младен Радовановић, мастер инжењер рударства рођен је 26.08.1984. године у Књажевцу. Дипломирао је на Техничком факултету у Бору, на смеру за експлоатацију лежишта минералних сировина са просечном оценом 8,24. Дипломски рад под називом Анализа постојећег стања, могућности и перспективе подземне експлоатације у Јами Бор одбранио је 31.10.2012. године са оценом 10.

Мастер академске студије на смеру за експлоатацију лежишта минералних сировина завршио је 2016. године са просечном оценом 9,75. Мастер рад под називом Развој површинског копа кварцног пешчара Део Доња Бела Река за период 2016.-2021. године одбранио је са оценом 10.

Од 15.09.2014. године радио је у Белоречком пешчару, који послује у оквиру компаније Југо-Каолин, која је део Qwarzwerke групе, на местима Главног инжењера службе експлоатације И прераде на дробљењу и Техничког руководиоца службе експлоатације и прераде на дробљењу.

Од 25.01.2018. године ангажован је на Техничком факултету у Бору, као универзитетски сарадник у звању асистента на Катедри за подземну експлоатцију минералних сировина за рударску групу предмета.