Миомир Воза

Лаборант

Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина

Основне академске студије: механика стена и тла