др Миодраг Жикић

Ванредни професор

Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: среда, 10-12 часова
Основне академске студије: технологија површинске експлоатације, машине и уређаји, стандарди, законска регулатива и техничка документација у рударству
Мастер академске студије: експлоатација и обрада камена, пројектовање депонија, санација и рекултивација земљишта, стандарди, законска регулатива и техничка документација у рударству
Докторске академске студије: специфичне технологије површинске и подводне експлоатације

mzikic@tfbor.bg.ac.rs