др Миодраг Бањешевић

Доцент

Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: среда, 10-12 часова
Основне академске студије: лежишта минералних сировина

miodrag.banjesevic@gmail.com
Референце

Др Миодраг Бањешевић, рођен је 20. фебруара 1963. године у Београду, где је завршио основну и средњу школу.

Рударско-геолошки факултет у Београду, смер за петрологију и геохемију уписао је 1982. године, а дипломирао је 1988. године. Maгистрирао је 1999. године, a докторирао 2006. године на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, на смеру за петрологију и геохемију код проф. др Владице Цветковића.

Запослен је од 1988. године и то прво у Геозавод – Гемини, као геолог, а од 1992. године као пројектант. У истом предузећу, од 1998. до 1999. био је на месту в.д. директора, од 1999. до 2004. на месту главног геолога и од 2004. до 2006. на месту директора предузећа. Од 2006. до 2007. године био је запослен у Геолошком институту Србије, као начелник геолошког сектора. Од 2007. године је на радном месту senior geologist у БЕМ д.о.о, Београд, делу Reservoir Mineral Inc., Vancouver, Canada. На овом радном месту се налази и данас.

Стручни испит положио је 1990. године. Ко-едитор је међународног часописа Journal of Mining and Metallurgy, секција А – Mining, Техничког факултета у Бору. Члан је Српског геолошког друштва. Од 2013. године члан је Европске федерације геолога и има титулу Еурогеолог. Био члан Експертског тима који је формиран на 13. Конгресу геолога Југославије и био је члан Југословенског комитета за геолошку карту.

У звање доцента на Универзитету у Београду, Технички факултет у Бору, за ужу научну област рударство и геологија, изабран је 2009. године. До школске 2011/2012 године припремао је и реализовао наставу за три геолошка предмета: Основи геологије, Минералогија и петрографија и Истраживање лежишта минералних сировина, а од 2011/2012 и за предмет Лежишта минералних сировина. Од школске 2012/2013 године је наставник на предмету Лежишта минералних сировина.

Учествовао је и учествује у изради научно-истраживачких домаћих и међународних пројеката. Аутор је и многобројних петролошких, вулканолошких и геохемијских извештаја и студија.