Лична карта смера за ЕЛМС

Назив: Рударски одсек
Модул: Експлоатација лежишта минералних сировина (ЕЛМС)

Факултет: Технички факултет у Бору
Универзитет: Универзитет у Београду

Година оснивања: 1961.
Последња акредитација: 2014.
Нивои студија: основне академске студије, мастер академске студије, докторске академске студије

Адреса: Технички факултет у Бору, Рударски одсек, Војске Југославије 12, 19210 Бор
Телефон: (030) 424 555
Факс: (030) 421 078
E-mail: elms@tfbor.bg.ac.rs