Корекције у распореду часова на основним академским студијама

Извршене су извесне корекције у распоредима часова на основним академским студијама.

Кориговане распореде можете погледати у оквиру Студентских страница у секцији Распореди часова, или директно следећи линк:

КОРИГОВАНИ РАСПОРЕДИ ЧАСОВА