Услуге

rud_usluge

Смер за ЕЛМС Рударског одсека Техничког факултета у Бору пружа, поред наставе и истраживачког рада, и остале услуге које укључују:

– консултантске услуге,
– пројектовање рудника и рударских постројења и израду техничке документације,
– ревизије техичке документације,
– вештачења из области рударства,
– лабораторијска испитивања,
– CAD и 3D моделирање у рударству итд.

Наши клијенти су превасходно рударске компаније или компаније везане за рударство, грађевинске компаније и компаније које се баве истраживањем лежишта минералних сировина из земље и иностранства. Квалитет услуга које пружамо, принципи поверљивости и наш приступ клијенту, без обзира на то колико је клијент компанија велика, чине да нам клијенти постану пријатељи.

Неколико наставника из редова смера за ЕЛМС су судски вештаци за област рударства, именовани од стране Министарства правде Републике Србије. Професионализам и објективност при изради вештачења су небројено пута потврђене у судским поступцима.

Листa пројеката, елабората и студија за период од последњих десет година.