Обавештење Студентске службе Техничког факултета у Бору

Студенти основних, мастер и докторских академских студија који су уписани у шк. 2016/17. годину, у обавези су да до 10. новембра 2016. године попуне електронску верзију обрасца шв-20.

Попуњавање електронске верзије обрасца шв-20 вршиће се преко студентског портала, на адреси: student.iis.tfbor.bg.ac.rs

Пријава на портал вршиће се на следећи начин:

 1. Студенти основних академских студија
  Уколико је број индекса 1/2015, корисничко име студента је 20150001
  Уколико је број индекса 100/2015, корисничко име студента је 20150100
 2. Студенти мастер академских студија
  Уколико је број индекса 1/2015, корисничко име студента је 20153001
  Уколико је број индекса 100/2015, корисничко име студента је 20153100
 3. Студенти докторских академских студија
  Уколико је број индекса 1/2015, корисничко име студента је 20155001
  Уколико је број индекса 100/2015, корисничко име студента је 20155100Лозинка за приступ порталу је јмбг студентаЕлектронски образац шв-20 се може попунити у факултетској библиотеци или са било ког компјутера који има приступ интернету.

  Напомена: студенти који не буду попунили електронску верзију обрасца шв-20 до горе наведеног датума, неће моћи да пријаве испите у јануарско-фебруарском испитном року